ژوکر تنهـــــا

سالیتر نوعی نفرین خانوادگی است و همیشه ژوکری هست که فریب را در می یابد. نسلها یکی پس از دیگری می آیند و می روند اما ژوکری روی زمین راه می رود که هیچ گاه در معرض تاراج زمان قرار نمی گیرد.

ژوکر تنهـــــا

سالیتر نوعی نفرین خانوادگی است و همیشه ژوکری هست که فریب را در می یابد. نسلها یکی پس از دیگری می آیند و می روند اما ژوکری روی زمین راه می رود که هیچ گاه در معرض تاراج زمان قرار نمی گیرد.

پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

ورق دویست و نودم

پنجشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴ ب.ظ

باید می نوشتم. باید این حس رو تخلیه می کردم. وقتی نفرت داری و میخندی. وقتی ضربان قلبت شدت گرفته ولی تظاهر میکنی که خونسردی. وقتی حس میکنی غرورت پیش خودت لگدمال شده و نمیتونی چیزی بگی. تهوع! این دقیق ترین حسیه که دارم.


امضا: ژوکر

  • ژوکر تنها