ژوکر تنهـــــا

سالیتر نوعی نفرین خانوادگی است و همیشه ژوکری هست که فریب را در می یابد. نسلها یکی پس از دیگری می آیند و می روند اما ژوکری روی زمین راه می رود که هیچ گاه در معرض تاراج زمان قرار نمی گیرد.

ژوکر تنهـــــا

سالیتر نوعی نفرین خانوادگی است و همیشه ژوکری هست که فریب را در می یابد. نسلها یکی پس از دیگری می آیند و می روند اما ژوکری روی زمین راه می رود که هیچ گاه در معرض تاراج زمان قرار نمی گیرد.

پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

ورق دویست و نود و ششم

سه شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶ ب.ظ

پرنده ای که پرواز را برای تمامی پرندگان فریاد میزد، در قفس شد ...

بالهایش را شکستند، اما صدایش از خواندن باز نایستاد ...

صدایش را  بریدند

اما ...

یادش و راهش تا ابد جاودانه شد ...


پی نوشت: جرمش این بود که اسرار، هویدا میکرد


امضا: ژوکر

  • ژوکر تنها