ژوکر تنهـــــا

سالیتر نوعی نفرین خانوادگی است و همیشه ژوکری هست که فریب را در می یابد. نسلها یکی پس از دیگری می آیند و می روند اما ژوکری روی زمین راه می رود که هیچ گاه در معرض تاراج زمان قرار نمی گیرد.

ژوکر تنهـــــا

سالیتر نوعی نفرین خانوادگی است و همیشه ژوکری هست که فریب را در می یابد. نسلها یکی پس از دیگری می آیند و می روند اما ژوکری روی زمین راه می رود که هیچ گاه در معرض تاراج زمان قرار نمی گیرد.

پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

ورق سیصد و شانزدهم

شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۱۴ ب.ظ

نُه سال زمانِ کمی نیست، یک عمرِ آدمیست!

نه سال لحظه به لحظه انتظار. نه سال غم و اشک و دوری و فاصله.

چرا آمدی؟ چرا آنقدر زود؟ که قلبم را به چنگ خودت درآوری و بخاطر این کامیابی، بر خود ببالی و بگویی "دیدی، دیدی بالاخره به چنگت آوردم؟"

من سخت بودم. سخت، مقاوم، بیخیال، غرق در رویاهای اولِ جوانی، غرق در آرزوهای دور و دراز. درس، دانشگاه، دکتری، خارج. غرق در رویای هکر شدن، آن هم از نوع کلاه سیاه که بروم و تمام حساب و کتاب های آدمهای پولدار را بهم بریزم . زندگیشان را به خاک سیاه بنشانم.

چرا آمدی؟ چرا جوانی و آرزوهایم را با نام عشق ازم ربودی؟

دزدی بودی که با چراغ آمدی.

کاش هرگز نمی آمدی ...


امضا: ژوکر

  • ژوکر تنها