ژوکر تنهـــــا

سالیتر نوعی نفرین خانوادگی است و همیشه ژوکری هست که فریب را در می یابد. نسلها یکی پس از دیگری می آیند و می روند اما ژوکری روی زمین راه می رود که هیچ گاه در معرض تاراج زمان قرار نمی گیرد.

ژوکر تنهـــــا

سالیتر نوعی نفرین خانوادگی است و همیشه ژوکری هست که فریب را در می یابد. نسلها یکی پس از دیگری می آیند و می روند اما ژوکری روی زمین راه می رود که هیچ گاه در معرض تاراج زمان قرار نمی گیرد.

ژوکر تنهـــــا
دنبال کنندگان ۱۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

۳۱
فروردين

خسته از روزهای تکراری

خسته از خنده های اجباری

خسته از کوچه پرسه های بی هدف

خسته از خواب توی بیداری


خسته ام، خسته تر ز برف بهمن ماه

خسته از شرکت و تعدیل و بیکاری


خسته از عشق های نافرجام

خسته از سیاست و پسابرجام

خسته ام، ز هر چه بود و هست و خواهد بود

خسته از فحش و نفرین و بیزاری


خسته از فردایی که دیروز است

خسته از دیروزهای بی سرانجامی


این منم! زنی تنیده در تن خویش

خسته از تجاوز و ترس از تفتیش

خسته ام، خسته ام ز بیداری

خسته از بیدار شدن برای بیگاری


خسته از دیدنِ فقیر در کوچه

یا که نه! عکس گلزار در پورشه


خسته ام از این همه ظلمت

خسته ام از این همه رخوت

خسته از شب سیاهِ به ظاهر سبز

خسته از امیدِ بنفشِ پوشالی


خسته ام از سیاستی که گندیده

انقلابی که به ریشمون خندیده

خسته از حبس و مرگ و اوین

صادقی، موسوی و مختاریخسته ام از جدایی جنسیتی

خسته از این قوانین اسهالی


خسته خسته ترم از این دردها

دردهایی که نداشت فرجامیامضا: ژوکر


  • ژوکر تنها